Bảng giá hàng thùng nguyên kiện sỉ và lẻ tại Chanh Vintage

Giá các loại ÁO nguyên kiện:

1
Áo Sweater Loại 1
Mỹ
45kg – 50kg
120c/kiện
5.300.000đ
2
Áo Sweater Loại 2
Mỹ
45kg – 50kg
120c/kiện
4.200.000đ
3
Áo Thun Unisex Loại 1 
Mỹ
45kg – 50kg
250c/kiện
6.500.000đ
4
Áo Thun Unisex Loại 2
Mỹ
45kg – 50kg
250c/kiện
5.500.000đ
5
Áo Hoodie Loại 1
Mỹ
45kg – 50kg
100-130c/kiện
5.300.000đ
6
Áo Hoodie Loại 2
Mỹ
45kg – 50kg
100-130c/kiện
4.400.000đ
7
Áo Hoodie Loại 1 
Hàn Quốc
100kg
200-250c/kiện
5.200.000đ
8
Áo Hoodie Loại 2
Hàn Quốc
100kg
200-250c/kiện
4.000.000đ
9
Áo Sơ mi Nam loại 1 
Nhật
100kg
300-350c/kiện
9.200.000đ
10
Áo Sơ mi Nam loại 2
Nhật
100kg
300-350c/kiện
8.000.000đ
11
Áo Sơ mi Nữ Xô Loại 1
Hàn
100kg
300-400c/kiện
7.500.000đ
12
Áo Sơ mi Nữ Xô Loại 2
Hàn
100kg
300-400c/kiện
6.000.000đ
13
Áo sơ mi caro Nam loại 1
Mỹ
50kg
230c/kiện
4.500.000đ
14
Áo sơ mi caro Nam loại 2
Mỹ
50kg
230c/kiện
3.200.000đ
15
Áo sơ mi caro Nữ loại 1
Mỹ
50kg
170c/kiện
4.300.000đ
16
Áo sơ mi caro Nữ loại 2
Mỹ
50kg
170c/kiện
3.200.000đ
17
Áo sơ mi trắng Nữ loại 1
Hàn
100kg
300-400c/kiện
7.500.000đ
18
Áo sơ mi trắng Nữ loại 2
Hàn
100kg
300-400c/kiện
6.000.000đ
19
Áo sơ mi nam Cotton
Nhật
100kg
300c/kiện
8.300.000đ
20
Áo sơ mi nam tay dài Cotton
Nhật
100kg
300c/kiện
9.000.000đ
21
Áo khoác dây kéo loại 1
Nhật
100kg
250c/kiện
5.600.000đ
22
Áo khoác dây kéo loại 2
Nhật
100kg
250c/kiện
4.000.000đ
23
Áo khoác gió Loại 1
Nhật
100kg
250c-300c/kiện
7.200.000đ
24
Áo khoác gió Loại 2
Nhật
100kg
250c-300c/kiện
6.600.000đ
25
Áo khoác vest blazer loại 1
Hàn
100kg
250c-300c/kiện
4.900.000đ
26
Áo khoác vest blazer loại phổ thông 
Hàn
100kg
250c-300c/kiện
3.500.000đ
27
Áo da loại 1
Hàn
100kg
200c/kiện
8.000.000đ
28
Áo dạ loại 1 
Hongkong
100kg
150-200c/kiện
7.200.000đ
29
Áo da lộn
Hàn
100kg
200c/kiện
6.200.000đ
30
Áo khoác jean nam
Hàn
100kg
200c/kiện
6.500.000đ
31
Áo khoác jean nữ
Hàn
100kg
200c/kiện
6.200.000đ
32
Áo khoác len nữ
Hàn
100kg
250c/kiện
7.200.000đ
33
Áo len họa tiết
Mỹ
50kg
150c/Kiện
6.500.000đ
34
Áo len tổng hợp
Mỹ
50kg
150c/Kiện
5.000.000đ
35
Áo Flannel loại 1
Mỹ
50kg
200c/Kiện
4.500.000đ
36
Áo Flannel loại 2
Mỹ
50kg
200c/Kiện
3.300.000đ
37
Áo sơ mi nhung tăm Loại 1
Nhật
100kg
400c/Kiện
7.000.000đ
38
Áo sơ mi nhung tăm Loại 2
Nhật
100kg
400c/Kiện
6.000.000đ
39
Áo polo nam có cổ Loại 1
Nhật
100kg
500c/Kiện
8.400.000đ
40
Áo polo nam có cổ Loại 2
Nhật
100kg
500c/Kiện
7.000.000đ
41
Áo thun cổ tròn nam Loại 1
Nhật
100kg
500c/Kiện
7.000.000đ
42
Áo thun kiểu nữ Loại 1
Nhật
100kg
500c/Kiện
6.500.000đ
43
Áo hawai
Mỹ
50kg
300c/Kiện
9.000.000đ
44
Áo khoác Bomber loại 1
Mỹ
50kg
100c/Kiện
11.500.000đ
45
Áo khoác Bomber loại 2
Mỹ
50kg
100c/Kiện
9.500.000đ
46
Đồ mix nhung tổng hợp
Nhật
100kg
400c/Kiện
5.000.000đ
47
Áo dạ Hàn loại 1 dáng ngắn
Hàn
100kg
120c/Kiện
4.300.000đ
48
Áo dạ Hàn loại 2 dáng ngắn
Hàn
100kg
120c/Kiện
3.500.000đ
49
Áo dạ dáng dàng loại 1
Hongkong
100kg
100c/Kiện
5.000.000đ
50
Áo dạ dáng dàng loại 2
Hongkong
100kg
100c/Kiện
4.000.000đ
51
Áo măng tô kaki Loại 1
Nhật
100kg
150c/Kiện
4.500.000đ
52
Áo măng tô kaki Loại 2
Nhật
100kg
150c/Kiện
3.300.000đ
53
Áo khoác kaki loại 1
Hàn
100kg
250c/Kiện
5.600.000đ
54
Áo khoác kaki loại 2
Hàn
100kg
250c/Kiện
4.300.000đ
55
Áo vest nam loại 1
Hàn
100kg
170c/Kiện
5.000.000đ
56
Áo vest nam loại 2
Hàn
100kg
170c/Kiện
4.000.000đ
57
Áo phao loại 1
Nhật
100kg
100c/Kiện
6.000.000đ
58
Áo phao loại 2
Nhật
100kg
100c/Kiện
5.000.000đ
59
Áo khoác parka loại 1
Nhật
100kg
100c/Kiện
5.600.000đ
60
Áo khoác parka loại 2
Nhật
100kg
100c/Kiện
4.300.000đ
61
Áo khoác len cardigan loại 1
Nhật
100kg
400c/Kiện
5.000.000đ
62
Áo khoác len cardigan loại 2
Nhật
100kg
400c/Kiện
3.500.000đ
63
Áo len chui loại 1 
Hàn
100kg
350c/Kiện
5.500.000đ
64
Áo len chui loại thường
Hàn
100kg
350c/Kiện
4.000.000đ
65
Áo thun chỉ Mông Tơ Ghi
Nhật
100kg
600c/kiện
5.500.000đ

Giá hàng TRẺ EM nguyên kiện

1
Áo sơ mi trẻ em Loại 1
Hàn
100kg
1200c/kiện 
 12.900.000đ
2
Áo sơ mi trẻ em Loại 2
Hàn
100kg
1200c/kiện 
 10.000.000đ
3
Áo len baby
Hàn
100kg  
500c-700c/Kiện
 5.500.000đ
4
Áo khoác gió nít loại 1
Nhật
100kg 
500c/Kiện
 7.200.000đ
5
Áo khoác gió nít loại 2
Nhật
100kg 
500c/Kiện
 6.000.000đ
6
Áo phao nít loại 1
Nhật
100kg
180c/Kiện
 6.500.000đ
7
Áo phao nít loại 2
Nhật
100kg 
180c/Kiện
 5.500.000đ
8
Áo thun nít loại 1
Mỹ
50kg 
400c/Kiện
 6.000.000đ
9
Áo thun nít loại 2
Mỹ
50kg 
400c/Kiện
 4.500.000đ
10
Nít em bé tổng hợp sơ sinh loại 1
Nhật
100kg
1000c/Kiện
 5.600.000đ
11
Nít em bé tổng hợp sơ sinh loại 2
Nhật
100kg
1000c/Kiện
 4.000.000đ
12
Nít em bé tổng hợp đủ loại 1 – 10 tuổi
Nhật
100kg 
1000c/Kiện
 8.000.000đ – 10.000.000đ
13
Nít em bé tổng hợp đủ loại 2 – 10 tuổi
Nhật 
100kg
1000c/Kiện
 7.000.000đ
14
Nít em bé tổng hợp jeans loại 1
Mỹ 
50kg
300/Kiện
 7.500.000đ
15
Nít body em bé
Nhật
100kg
900c/Kiện
 5.500.000đ – 8.000.000đ
16
Mix em bé tổng hợp
Úc có tem mạc
50kg
500c/Kiện
 16.500.000đ
17
Mix em bé tổng hợp
Mỹ có tem mạc
50kg
400c/Kiện
 13.000.000đ
18
Mix em bé tổng hợp
Mỹ không tem mạc
50kg
 400c/Kiện
 11.000.000đ
19
Địu em bé
Nhật
100kg 
400/Kiện
 5.600.000đ
20
Đồ linh tinh em bé
Nhật 
100kg
500/Kiện
 5.000.000đ
21
Đầm baby
Mỹ
50kg  
300c/Kiện
 10.000.000đ
22
Đầm baby
Hàn/Nhật 
100kg
600c/Kiện
 13.000.000đ

Giá các loại QUẦN nguyên kiện:

1
Quần jean nam
 Hàn
 100kg
300-350c/Kiện
 8.300.000đ
2
Quần jean nam 
 Hàn
 100kg
300-350c/Kiện
 6.500.000đ
3
Quần jean nữ
 Hàn
 100kg
300-350c/Kiện
 6.900.000đ
4
Quần ống váy nữ l
 Nhật
 100kg
300-350c/Kiện
 8 – 9.000.000đ
5
Quần ống váy 
 Nhật
 100kg
300-350c/Kiện
 7.500.000đ
6
Quần ống váy nữ
 Hongkong
 100kg
300-350c/Kiện
 10.500.000đ
7
Quần short
 Nhật
 100kg
500c/Kiện
 8.500.000đ
8
Quần short
 Nhật
 100kg
500c/Kiện
 7.500.000đ
9
Quần tây nam tuyển
 Hàn
 100kg
350c/Kiện
 4.900.000đ
10
Quần tây nam loại 2
 Hàn
 100kg
350c/Kiện
 3.900.000đ
11
Quần kaki baggy nữ
 Hàn
 100kg
350c/Kiện
 5.900.000đ
12
Quần tây baggy nữ
 Hàn
 100kg
350c/Kiện
 6.500.000đ
13
Quần short jean nam
 Nhật
 100kg
350c-450c/Kiện
 8.000.000đ
14
Quần short jean nữ
 Nhật
 100kg
350c-450c/Kiện
 6.500.000đ
15
Quần legging Loại 1
 Nhật
 100kg
500c/Kiện
 5.500.000đ
16
Quần legging Loại 2
 Nhật
 100kg
500c/Kiện
 4.500.000đ
17
Quần nhung tăm loại 1
 Nhật
 100kg
400c/Kiện
 5.500.000đ
18
Quần nhung tăm loại 2
 Nhật
 100kg
400c/Kiện
 4.000.000đ
19
Quần kaki nam dài loại 1 
 Nhật
 100kg
300c/Kiện
 7.500.000đ
20
Quần kaki nam dài loại 2 
 Nhật
 100kg
300c/Kiện
 6.500.000đ
21
Quần kaki túi hộp nam dài loại 1 
 Nhật
 100kg
300c/Kiện
 9.200.000đ
22
Quần kaki túi hộp nam dài loại 2 
 Nhật
 100kg
300c/Kiện
 7.500.000đ
23
Quần short thể thao nam loại 1
 Nhật
 100kg
500c/Kiện
 8.500.000đ
24
Quần short thể thao nam loại 2
 Nhật
 100kg
500c/Kiện
 7.800.000đ
25
Quần short kaki nam loại 1
 Nhật
 100kg
400c/Kiện
 7.500.000đ
26
Quần short kaki nam loại 2
 Nhật
 100kg
400c/Kiện
 6.500.000đ
27
Quần short jeans nam loại 1
 Nhật
 100kg
400c/Kiện
 8.500.000đ
28
Quần short jeans nam loại 2 
 Nhật
 100kg
400c/Kiện
 7.300.000đ

Giá các loại ĐẦM – VÁY nguyên kiện:

1
Đầm thiết kế loại 1
 Hongkong
 100kg
300c-400c/Kiện
 6.500.000đ
2
Đầm thiết kế loại 2
 Hongkong
 100kg
300c-400c/Kiện
 4.000.000đ
3
Đầm voan
 Nhật
 100kg
350c-450c/Kiện
 13.500.000đ – 16.000.000đ (tùy mã)
4
Đầm voan
 Hàn
 100kg
350c-450c/Kiện
 12.500.000đ – 15.000.000đ (tùy mã)
5
Đầm thiết kế
 Hàn
 350c/Kiện
 12.000.000đ
6
Đầm body
 Hàn
 100kg
350c-450c/Kiện
 14.500.000đ
7
Đầm bay
 Hàn
 100kg
350c-450c/Kiện
 8.300.000đ
8
Đầm xô
 Hàn
 100kg
350c-450c/Kiện
 7.000.000đ – 11.000.000đ (tùy thun nhiều hay ít)
9
Đầm xô
 Nhật
 100kg
350c-450c/Kiện
 7.000.000đ – 14.500.000đ
10
Đầm xô
 Hongkong loại 1
 100kg
350c-450c/Kiện
 12.000.000đ
11
Đầm xô
 Hongkong loại 2
 100kg
350c-450c/Kiện
 8.000.000đ
12
Đầm ngủ
 Hàn
 100kg
400c/Kiện
 8.200.000đ
13
Đầm jeans loại 1
 Nhật
 100kg
300c/Kiện
 8.000.000đ
14
Đầm jeans loại 2
 Nhật
 100kg
300c/Kiện
 7.000.000đ
15
Đầm thun Nhật loại 1
 Nhật loại 1
 100kg
400c/Kiện
 6.000.000đ
16
Đầm thun Nhật loại 2
 Nhật loại 2
 100kg
400c/Kiện
 4.500.000đ
17
Đầm jumsuit / Đầm bay loại 1
 Hongkong
 60kg
200c/Kiện
 6.900.000đ
18
Đầm jumsuit / Đầm bay loại 2
 Hongkong
 60kg
200c/Kiện
 6.000.000đ
19
Jumsuit loại 1
 Mỹ
 50kg
170c/Kiện
 6.500.000đ
20
Jumsuit loại 2
 Mỹ
 50kg
170c/Kiện
 5.500.000đ
21
Đầm Úc
Úc
 50kg
200c/Kiện
 12.900.000đ
22
Váy jean nữ
 Nhật/Hàn
 100kg
300c-400c/Kiện
 4.600.000đ
23
Chân váy loại 1
 Nhật/Hàn
 100kg
300c-400c/Kiện
 6.500.000đ
24
Chân váy loại 2
 Nhật/Hàn
 100kg
300c-400c/Kiện
 4.000.000đ

Lưu ý:

  • Giá hàng thùng chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Bảng báo giá hàng si thay đổi theo từng thời điểm khác nhau trên thị trường.
  • Bảng báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Quý bạn hàng muốn được báo giá hàng thùng rẻ cụ thể hơn cho từng loại quần, áo, giày dép và phụ kiện, vui lòng liên hệ với Chanh Vintage. Chúng tôi sẽ phục vụ tận tâm, nhiệt tình để bạn tìm được mặt hàng hot cho cửa hàng kinh doanh của mình.

Tiem do si

Chanh Vintage

Cùng đọc để tìm hiểu về Đồ si, 2Hand, Hàng Thùng, Hàng Secondhand

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item -